Biały Kamyk

Najnowszy numer

W tym numerze…

Nowa forma graficzna i wszystkie strony w kolorze!
Świadectwa nowo bierzmowanych.
Reportaż z parafialnej pielgrzymki do Gniezna i Lichenia.
Wywiad z członkami jawornickiej orkiestry dętej.

128d